De basis van een goede gezondheid in uw stal, begint bij het drinken van vitaal water door uw vee. Het immuniteitssysteem van de dieren verbetert, hierdoor komen allerlei aandoeningen veel minder of niet meer voor. De dieren gedragen zich rustiger en toleranter naar elkaar toe. Ook de opname van voedingstoffen wordt beter.

Bodembalans
Naast advies over vitalisers zetten we onze expertise ook graag in om u te informeren over juiste voeding en een goede bemesting van uw gronden. Hierbij kijken we uitsluitend naar wat de natuur echt van ons vraagt.

Wanneer zowel bodem, dier en voeding in balans zijn zullen er weinig tot geen ziektes meer voorkomen.

Colloïdaal zilver
Naast de standaard vitalisers kunnen we ook een colloïdale zilverbriser installeren. De informatie van zilver wordt dan gebruikt als een natuurlijk anti-bioticum. In de praktijk merken we dat na gebruik van onze zilverbrisers, de noodzaak van het gebruik van anti-bioticum daalt.

Maatwerk
Indien u dit wenst kunnen we samen met u bekijken waar u behoeftes liggen, wat u wilt en kunt veranderen.

Melkveehouderij
Er zijn al diverse melkveehouders die werken met een vitaliser. Dit zijn enkele reacties die we na de plaatsingen hebben mogen ontvangen:

- Er is meer rust in de stal
- Het vee zit lekkerder in hun vel
- Verhoging van de melkproductie
- Koeien zijn gezonder
- Zelfherstellend vermogen is beter
- Afname antibiotica gebruik en kosten dierenarts
- Afname celgetal in de melk
- Minder last van uierontsteking
- Afname ammoniakdruk

KOI Karpers
De meerwaarde van Vitaal Water bij KOI is wel heel duidelijk aanwezig. Vissen voelen zich duidelijk aangenamer in vitaal water. Gebruikers van een vitaliser bij KOI ervaren:

- De KOI zijn actiever
- De KOI kleuren beter
- De KOI groeien beter en zien er vitaler uit
- Het water blijft langer helder en vers
- Algen in het water nemen af
- Samenstelling van het water verandert, ammoniak en nitriet nemen af