Het was de Oostenrijkse boswachter Viktor Schauberger die in het begin van de vorige eeuw vitaal water herontdekte. Viktor Schauberger begreep dankzij zijn uitstekende waarnemingsvermogen en intuïtie hoe sterk dieren, planten, stenen, water en bodems met elkaar verbonden zijn.
Met de natuur als voorbeeld deed hij uitvindingen die reguliere wetenschappers met berekeningen en formules niet konden vatten.

Volgens Schauberger is water niet alleen H2O, maar een levend organisme met zijn eigen natuurwetten en recht op respect. Water is een informatiedrager. Het slaat de trillingsfrequentie van stoffen op waar het mee in aanraking komt.

Ons huidige drinkwater wordt steeds opnieuw gebruikt. Het komt in aanraking met allerlei stoffen zoals medicijnresiduen en pesticiden. Ook de straling die via zendmasten en elektriciteitskabels tot ons komen hebben een negatieve invloed op ons drinkwater. Leidingwater wordt in Nederland chemisch gezuiverd, waardoor het water geen afvalstoffen meer bevat. In dit proces blijft echter de verstoorde molecuulstructuur ongewijzigd, omdat de trillingsfrequentie van de verwijderde stoffen nog in het water aanwezig is.

Bij het vitaliseren van water wordt de molecuulstructuur herschikt en weer ontdaan van alle belastende informatie. Gevitaliseerd water is weer vergelijkbaar met fris water uit de bergbron.

Informatie op water
De Japanse Dr. Masura Emoto fotografeerde waterkristallen met behulp van een microscoop. Zijn foto’s tonen aan dat informatie uit de omgeving van invloed is op de structuur van de kristallen. Schoon water uit bergbeekjes toont mooie zeshoekige kristalvormen. Het kristal van belast water is daarentegen sterk vervormd.

Vitaal water
Vitaal water is water zoals de natuur het bedoelt. Het verbetert de kwaliteit van leven bij mens, plant en dier. Vitaal water is dus goed voor je en bovendien erg lekker! Door het drinken van vitaal water blijkt het lichaam eerder aan te geven dat het water nodig heeft. Het gebruik van vitaal water in combinatie met een juist voedingspatroon heeft een positieve invloed op je gezondheid en dus ook bij het herstel van ziektes. We zien dat de opname van vitamines, mineralen en overige belangrijke voedingstoffen opnieuw weer mogelijk wordt.


We moeten de natuur eerst begrijpen,
dan pas kopiëren.
(Viktor Schauberger, 1885-1958)