De meeste ouderen hebben zijn in de loop van hun leven het afgeleerd om voldoende water te drinken. Hierdoor ontstaan vaak allerlei complicaties. Deze complicaties leiden dan vaak naar het gebruik van medicijnen.
Zo komt men in een vicieuze cirkel, die moeilijk doorbroken kan worden op de huidige manier. Het starten met het drinken van vitaal water wordt ook door ouderen als een weldaad ervaren. Beetje bij beetje drinken ze weer regelmatiger water. Opvallend is dat ouderen de smaak van vitaal water vaak refereren aan de smaak die water vroeger had.

Ook in verzorgingshuizen is legionela een bekend fenomeen. Zeker bij kwetsbare groepen is dit een belangrijk aandachtspunt. Het plaatsen van onze vitalisers kan hierbij helpen. Legionella voelt zich het fijnst in 'dood' water, op levendig 'vitaal' water heeft legionella geen vat. In verhouding met regulier ongevitaliseerd leidingwater duurt het bij gevitaliseerd water veel langer voor hier legionella in voor kan komen.