De basis van een gezond gewas begint bij vitaal water, vitaal water geeft uw gewas energie en een gezonde groei.

Tuinbouw
In de tuinbouw worden er al positieve resultaten behaald. Bij het gebruik van vitaal water neemt het wortelgestel van de plant gemiddeld met een kwart toe. Bovendien nemen planten voedingstoffen beter op, zoals ook het menselijk lichaam voedingsstoffen beter opneemt. De smaak van groenten en fruit verbetert aanzienlijk.

Vitaal water draagt bij aan een evenwichtige en gezonde plant. Op deze planten krijgen ziektes minder vat. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan hierdoor drastisch verminderd worden.

Snijbloemen
Bij het gebruik van vitaal water kan de houdbaarheid van snijbloemen, afhankelijk van het soort, met zelfs 20% tot 100% toenemen. Op de vaas bloeien de snijbloemen uit alsof ze nog op de plant zouden staan. Bovendien gaan rozenplanten die vitaal water krijgen in combinatie met mineralen, hun geur weer ontwikkelen.

Colloidaal zilver
In plaats van chemische middelen die toegepast worden bij voorbehandelingsmethodes is een vitaliser in combinatie met een colloidiaal zilver briser een gezond en milieubewust alternatief. De colloidiaal zilverbriser voegt zilverinformatie aan het vitale water toe. Dit vitale water met zilverinformatie gaat net als chloor schadelijke bacteriegroei tegen. Het spreekt voor zich dat de eerste variant het meest plantvriendelijk is.

Effectieve Micro-organismen
In een teeltproces zijn alle fases met elkaar verbonden. Naast vitaal water en goede voeding voor uw planten is ook een gezonde bodem essentieel.
Het herstellen van uw bodem en het creëren van een evenwichtig klimaat waarin alle natuurlijke verschijnselen aanwezig zijn, wordt bereikt door de inzet van effectieve micro-organismen. Bij de inzet van micro-organismen werd voorheen enkel geselecteerd op "goede" bacterieën, dit terwijl onder de juiste omstandigheden de samenwerking tussen "goede" en "slechte" bacterieën juist zorgdraagt voor harmonie. Onder 'Wat nog meer?' vindt u informatie over EM producten. Ook hierbij adviseren wij u graag.