Bij het verwerken van informatie verbruiken onze hersenen een groot gedeelte van het in ons lichaam aanwezige water. Om geen concentratie te verliezen is het belangrijk dit water aan te vullen. Door het regelmatig drinken van vitaal water, wordt de concentratie verbeterd.

Wanneer lerende kinderen in de gelegenheid worden gesteld om vitaal water te kunnen drinken zullen zij beter functioneren. Ze worden oplettender, frisser en zullen de lesstof beter kunnen opnemen.

Speciaal voor onderwijs, hebben we een leerprogramma in combinatie met een aparte vitaliser ontwikkeld. In dit lesprogramma leren kinderen al spelender wijs het belang van water voor hun zelf, omgeving en de gehele aarde.

Ook een vitaliser op school? Met één vitaliser op school kan ieder lokaal worden voorzien van vitaal water.